Tom Wentzel (1989) is bestuurskundige.

Tijdens mijn studie heb ik onderzoek gedaan naar maatschappelijke vraagstukken en bestuurlijke problemen. Ik ben afgestudeerd op het thema sociale cohesie in een concrete vorm, het beleid voor gemeenschapshuizen (sporthallen, dorpshuizen).

Mijn kwaliteiten zijn procesverbetering en analyseren. Dit kwam mij goed van pas, tijdens studie en latere werkzaamheden. Van dichtbij heb ik het sociaal domein bij gemeenten leren doorgronden en verbeteren door analysetools te bouwen en samenwerkingspartners in netwerktafels bijeen te brengen bij diverse opdrachtgevers.

Mijn ambities liggen op beleidsmatig en financieel vlak, op regie voeren en management. Hier groei ik graag de komende jaren in door, bij overheden of in het bedrijfsleven. Ik neem uitdagingen graag aan en zet mij in voor meetbare sociale kwaliteit, financiële stabiliteit en het bijsturen van doelen waar nodig.

Naast mijn werk, lees en reis ik graag af naar vesting- en Hanzesteden. Politiek, economie, filosofie en vaderlandse geschiedenis behoren tot mijn interessegebied.

Onderwijs:

NHL Hogeschool

Bachelor of Public Management, Bestuurskunde en Overheidsmanagement, 2011 – 2015

Activiteiten: Studiegenootschap Trias Politica

ROC Friese Poort

MBO-4, Bankwezen en financiële ondersteuningsdiensten, 2005 – 2008

Zuyderzee Lyceum

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, Theoretische leerweg, 2001 – 2005

Werkervaring:

Adviseur bedrijfsvoering sociaal domein

Mei 2019 – Heden

Bij de gemeente Stichtse Vecht richt ik mij met het team bedrijfsvoering sociaal domein voornamelijk op de Jeugdwet.

 • Aansluiting Jaarcijfers (Regionale Q, iJw303 & ISD)
 • Vertegenwoordigd Stichtse Vecht in Regionale Inkooporganisatie Utrecht – West
 • Doorontwikkeling Jeugdzorg in Control
 • Vakoverleg Bedrijfsvoering, aansluiting met Beleid en Financiën.

Financieel-administratief medewerker bij gemeente Westerveld

Juli 2018 – januari 2019

Mijn werkzaamheden omvatten het werken met een nieuw systeem, Aeolus.

 • Opstellen van lijsten uit datasets van gemeenten en zorgaanbieders.
 • Handleidingen opstellen voor verwerking gegevens in nieuwe systeem.
 • Verwerking van facturen van zorgaanbieders.
 • Aandragen informatie en rol van vraagbaak bij interne controle en accountantscontrole.
 • Inboeken nieuwe aanvragen als inboeker en werkverdeler.

Applicaties: Aeolus Back, Key2Burgerzaken, Key2Gba-V, GreenValley Zaaksysteem, MS Office, MS Excel

Financieel-administratief medewerker bij gemeente Neder-Betuwe

April 2017 – april 2018

Mijn werkzaamheden op financieel-administratief vlak bestaan hier uit het versnellen van de verwerking.

 • Verwerking jeugdzorg- en Wmo-aanvragen, facturen en betaalbaarstelling.
 • Inzicht verschaffen in caseload, oorzaken vertragingen in kaart brengen.
 • Inboeken nieuwe aanvragen als inboeker en werkverdeler.
 • Project ‘beschikkingsvrij werken in de jeugdzorg’ per 1-1-2018.
 • Monitors en toetsingsinstrumenten bouwen om uitval te traceren.

    (Jw en Wmo 315 – 301 match), analyse op 18+ in jeugdhulp, uitval van facturen en declaraties.

Applicaties: Pink Roccade Local Government iBurgerzaken (IZRM), Aeolus Back & Aeolus Front

Specialist maatwerkvoorzieningen bij gemeente Menterwolde

Augustus 2017 – december 2017

Als specialist maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo actief.

 • Adviseren en ondersteunen van casemanagers bij de toewijzing van Wmo-voorzieningen;
 • Procesondersteuner bij totstandkoming van een toewijzing Wmo-voorziening

(onderzoeken, rapporteren, adviseren en beschikken en registeren &

 • Contactpersoon richting (bouw-) bedrijven, corporaties en instellingen.

Applicaties:       Key2SociaalDomein, Solviteers WIZportaal

Financieel-administratief medewerker sociaal domein bij gemeente Harderwijk

December 2016 – april 2017

In Harderwijk werk ik aan snellere verwerking van zorgaanvragen:

 • Contact onderhouden met de zorgaanbieders voor een correcte administratieve afhandeling.
 • Inrichten en compleet maken van zorgdossiers van na 1-1-2015 met informatie uit AWBZ.
 • Persoonsgebonden budget (PGB) berekenen voor gestelde indicaties.
 • Digitaal berichtenverkeer tussen gemeenten, zorgaanbieder, CAK en SVB bijhouden.

Applicaties:       Centric Key2Finance, Key2SociaalDomein, Key2Zorg. MO-Platform Stipter

Projectmanager declaratieproces Jeugdzorg bij Gemeente Zwolle

Oktober 2016 – November 2016

In Zwolle heb ik gerapporteerd over procesverbeteringen in de zorg met eerder verworven kennis:

 • Op basis van vermoedens de uitval van declaraties in rapportvorm presenteren.
 • Handreiking doen hoe men uitval terug kan dringen.
 • Trends en tendens per gemeente en zorgaanbieder visualiseren en aanbieden.

Kernopdracht: Data-analyse, management ondersteunen, procesverbetering, communicatie en monitoring.

Applicaties: Topicus Regie en Topicus Financiën, MS Excel

Financieel-administratief medewerker sociaal domein bij gemeente Arnhem

Maart 2016 – Augustus 2016

In Arnhem werk ik met een nieuw systeem voor het sociaal domein, Zorg-Portaal;

 • Correcte administratieve en financiële afhandeling jeugdzorg en Wmo.
 • Gegevens uit oude AWBZ-dossiers aanvullen en omzetten in Wmo-indicaties.

Applicaties: Key2Gba-v, Key2Burgerzaken, MS Excel, MS Access, Zorg-Portaal.

Medewerker indicatiebureau bij Argonaut Advies

Juli 2015 – december 2015

In Den Dolder ondersteunde ik medici vanuit het indicatiebureau.

 • Contacten onderhouden met gemeenten, IND, artsen en cliënten.
 • Digitale verwerking van aanvragen en medische rapportages.
 • Uitnodigen cliënten voor medische keuringen.
 • Trajectbewaking met focus op contractuele doorlooptijden van medische rapportages.
 • Gemeenten ondersteunen met plannen indicaties.

Applicaties: MediSoft DM7, MS Office, MS Excel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.